Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης

Οι ¨Πνεύμονες Ζωής¨

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης ¨Πνεύμονες ζωής¨ είναι ένας φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο οποίος ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2016 από μια ομάδα ασθενών με όραμα να κάνουν την Πνευμονική Ίνωση ορατή, να σταματήσει η απομόνωση των πασχόντων και να μην είναι κανείς μόνος του σε αυτή τη δύσκολη μάχη.
 
Η Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση- ΙΠΙ (Idiopathic Pulmonary Fibrosis – IPF) είναι μια προοδευτικά εξελισσόμενη, μη αναστρέψιμη νόσος, άγνωστης αιτιολογίας.
 
Στην Ελλάδα, οι ασθενείς υπολογίζονται σε 2.000-3.000 και οι νέοι ασθενείς κάθε χρόνο υπολογίζονται σε 800, περισσότεροι από τους οποίους είναι είτε αδιάγνωστοι είτε λαμβάνουν αδόκιμες ή επιβλαβείς θεραπείες.
 
Με βαθιά πίστη στο γεγονός ότι  η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση σώζει ζωές και επίγνωση ότι η συγκεκριμένη ασθένεια, που επιφέρει πολλαπλές και σοβαρότατες συνοσηρότητες, απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση τόσο από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα όσο και από τον ίδιο τον ασθενή.
 
Δικό μας κύριο μέλημα μας είναι η οργανωμένη αλληλοβοήθεια.

 

Επαναφορά Συνθηματικού